Frezen van beton

Diensten

Frezen van beton

Betonvloeren frezen van enkele millimeters tot enkele centimeters door middel van 3 gespecialiseerde toepassingen : beitelfrezen, slagfrezen en schaven met de diamantrol. Voor elke situatie een unieke oplossing en steeds stofvrij.

Contacteer Ons

Beton frezen: laag voor laag 

Bij oppervlakte bewerkingen van betonvloeren door middel van freestechnieken wordt er een laag afgeschraapt met behulp van een diamantrol, beitelfrees of slagfrees.  De diepte hangt af van de toepassing en kan tot enkele centimeters gaan. Al onze machines zijn elektrisch aangedreven.

Frezen met hardmetaal:

  
 • freesdiepte tot enkele centimeters
 • wegwerken van oneffenheden in een betonvloer
 • afschrapen van markeringen en vloercoatings
 • opruwen van gladde vloeren (anti-slip)
 • inritten van ondergrondse parkings anti-slip frezen.
 • affrezen van bulten
 • frezen van chape

Bij al onze freeswerken wordt kwartstof afgezogen door middel van krachtige stofzuigers. Hierdoor zijn onze technieken ook zonder probleem toepasbaar in productiehallen, ondergrondse parkings, stadskernen.

Frezen met beitelfrees 1,6 ton :

Voor het frezen van grote oppervlaktes vaak met een ruwere afwerking tot dieptes van maximum 6 cm.

Elektrisch aangedreven (380V/63A), dus geen last van uitlaatgassen.
Het overtollige kwartstof wordt afgezogen.

Ideaal voor het frezen van grote verdiepingsvloeren of parkings waar de hoogte beperkt is.

Frezen met slagfrees

Voor het frezen van kleinere oppervlaktes vaak ter voorbereiding van afwerkingslagen.

Elektrisch aangedreven (380V/32A), dus geen last van uitlaatgassen.
Het overtollige kwartstof wordt afgezogen.

Ideaal voor het frezen van in beperkte ruimtes.

Frezen en schaven met diamant:

  
 • schaven van betonvloeren
 • freesdiepte tot enkele centimeters
 • frezen van afwateringsgeulen, sleuven
 • aanbrengen van anti-slip toepassingen.
 • profieleren of groeven van beton.

Bij al onze freeswerken wordt de diamantrol watergekoeld. Op deze manier kunnen we ook stofvrij werken, wat het ook mogelijk maakt om werkzaamheden te doen in bijvoorbeeld een functionerende productiehal. Het vrijgekomen slib wordt opgezogen en verwijderd.

Antislip frezen van trappenpartijen:

 • aanbrengen van antislip strip in betonnen traptreden.
 • duurzaam resultaat omdat er geen antislip tape moet worden aangebracht.
 • bekomen van een esthetische oplossing om valgevaar te voorkomen.
 • met stofafzuiging waardoor ook toepasbaar in reeds afgewerkte zones.

Stalroosters opruwen

  
 • Door middel van diamantschaven kunnen er groeven gefreesd worden in stalvloeren of betonnen stalroosters

Het opruwen van veestalvloeren door middel van betonfrezen biedt aanzienlijke voordelen in de agrarische sector. Deze techniek verbetert niet alleen de grip en stabiliteit voor het vee, waardoor het risico op uitglijden en letsel wordt verminderd, maar draagt ook bij aan een betere hygiëne en gezondheid van de dieren. Door de betonnen vloeren te frezen wordt de oppervlaktetextuur verhoogd, waardoor mest gemakkelijker kan worden afgevoerd en het reinigingsproces wordt vereenvoudigd. Deze toepassing resulteert in een veiligere, schonere en comfortabelere leefomgeving voor het vee, wat uiteindelijk de productiviteit en het welzijn van de dieren bevordert.

Bekijk onze projecten!

In de kijker